Burgerlijke medaille 14-18 en militair

De geschiedenis van het Belgische leger in de periode 1914-1918.

Moderators: Exjager, piot1940, Bram1940

Plaats reactie
marcsken
Sponsor
Berichten: 155
Lid geworden op: 04 dec 2014 19:27

Burgerlijke medaille 14-18 en militair

Bericht door marcsken » 15 jan 2019 16:06

Beste Forum,


Weet iemand meer over in welke omstandigheden militairen uit WO1 toch een burgerlijke medaille (kruis) 1ste of 2de klasse konden krijgen?

Heb mijn "Guldenboek der vuurkaart 38-39" eens doorbladerd en vind er wel een aantal. (cc 14-18 1ste of 2de klasse)
Geen enkele heeft 8 frontstrepen, is het dan zo dat zij op non-actief gekomen zijn en daardoor als niet-combattant zogezegd deze medaille kregen?
Of zijn zij als burger in de loop van de oorlog toegetreden tot het leger?
Zullen wel verschillende redenen zijn.

De algemene voorwaarden vermelden dat ook niet-combattante militairen deze medaille konden krijgen, maar hoe zit het dan met
de frontstrepen van die mannen?

De combinatie is me altijd een raadsel geweest.

Groeten

marcsken
Sponsor
Berichten: 155
Lid geworden op: 04 dec 2014 19:27

Re: Burgerlijke medaille 14-18 en militair

Bericht door marcsken » 15 jan 2019 17:00

Heb er toch een gevonden. Naus Henri blz 123, 8 frontstrepen en cc 14-18 1ste klasse

Gebruikersavatar
jef
Sponsor
Berichten: 726
Lid geworden op: 29 mei 2011 13:11

Re: Burgerlijke medaille 14-18 en militair

Bericht door jef » 15 jan 2019 20:28

Marksken,
Eventjes in de KB's van Peter Roets gekeken ( willekeurige blz ivm Burgerlijk ereteken) . Een staatsblad van tijdens de oorlog ( 1917) zegt:
Gezien het KB van 21 juli 1867, waarbij ingesteld een burgerlijk ereteken tot beloning van de schitterende daden van moed en zelfopoffering of van menslievendheid. Gezien ons besluit...…. gevold door een naamlijst. Er zit daar van alles tussen, soldaten, wachtmeesters gendarmerie, korporaal sergeant, aalmoezenier, officieren. Ook veel vrouwen.
Uit nieuwsgierigheid heb ik eens gezocht naar Henry Naus. Vond de naam terug in 1917 wanneer hij een oorlogskruis toegekend kreeg. Geen info gevonden ivm die burgerlijke medaille. sorry.
Ik hoop dat de vraag toch een beetje beantwoord is...
Jef

marcsken
Sponsor
Berichten: 155
Lid geworden op: 04 dec 2014 19:27

Re: Burgerlijke medaille 14-18 en militair

Bericht door marcsken » 16 jan 2019 10:44

Bedankt voor de toelichting Jef.

Zal dan een ereteken geweest zijn dat voor verschillende redenen, aan verschillende doelgroepen werd toegekend.

Groeten
Marc

Carolus
Berichten: 89
Lid geworden op: 28 mar 2015 14:15
Locatie: West-Vlaanderen

Re: Burgerlijke medaille 14-18 en militair

Bericht door Carolus » 16 jan 2019 14:58

Marc,

Het burgerlijk ereteken werd volgens onderstaand K.B. blijkbaar toegekend voor de beloning van :
- "de diensten den lande bewezen naar aanleiding eener lange loopbaan in de provincie, gemeente-, verkiezings-of kostelooze ambten";
- "de daden van moed, zelfopoffering of menschlievendheid".
De afgeschafte K.B.'s geven een klein idee welke daden in vredestijd allemaal in aanmerking kwamen.
Zelf heb ik een voorbeeld van een wachtmeester die zich in krijgsgevangenschap (kamp Göttingen) verzette tegen de acties van activisten en daarvoor door de Duitsers overgeplaatst werd naar een strafkamp waar hij dwangarbeid moest verrichten. Hij kreeg daarvoor het burgerlijk ereteken 2e klas wegens patriotisme.
Ik vermoed dat het burgerlijk ereteken dus uitgereikt werd aan militairen die iets bijzonders presteerden dat niet rechtstreeks met hun militaire opdracht te maken had, zoals het redden van burgers die in gevaar verkeerden.
Er is dus geen link tussen het uitreiken vann het ereteken en het aantal frontstrepen.

Koninklijk besluit
Burgerlijk eereteeken.
Leopold II, enz,
Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en op advies van Onzen Ministerraad,
Wij hebben besloten en Wij besluiten:
Art.I- Er wordt een eereteeken ingesteld ter belooning van de diensten den lande bewezen naar aanleiding eener lange loopbaan in de provincie, gemeente-, verkiezings-of kostelooze ambten alsmede van de schitterende daden van moed, zelfopoffering of menschlievendheid.
Art.2- Het eereteeken draagt den titel van burgerlijk eereteeken. Het omvat twee graden: het eerekruis en de eerepenning en wordt onderverdeeld in vijf klassen;twee voor het eerekruis en drie voor de eerepenning.
Art.3-Het model van het eerekruis is hetzelfde als het geëmailleerd eerekruis, ingesteld bij art. I van het K.B. d.d. 20 Juli I856.
Art‚4-De eerepenning is gelijk aan het verkleind model van het eereteeken ingesteld bij art. 2 van hetzelfde besluit.
Art.5-Het eereteeken is bevestigd aan een vuurrood zwart gestreept lint, wanneer het bestemd is om lange en trouwe administratieve diensten te beloonen en aan een vuurrood zwart en geel gestreept lint wanneer het verleend wordt voor daden van moed, zelfopoffering of menschlievendheid,
De eerepenning kan niet van het lint gescheiden worden.
Art.5-Behalve voor schitterende daden van moed, zelfopoffering of menschlievendheid, kan het burgerlijk eereteeken slechts bekomen worden na vijf en twintig jaar getrouwen en verknochten dienst; het eereteeken van den eersten graad mag maar verleend worden aan dezen die minstens vijf en dertig jaar openbaren dienst tellen,
Art.7-Iedere persoon, die zonder het wettelijk te hebben bekomen, voornoemd eereteeken of het daarop betrekking hebbend lint openbaar draagt, wordt gestraft overeenkomstig art.I der wet van 6 Maart I8I8.
Art.8.-De K.B. d.d. I9 April en 3 October 1849, 26 Februari I860 en 28 Augustus 1866 omtrent de ingestelde eerepenningen ter belooning van burgers, die, zich onderscheiden door schitterende daden van menschlievendheid, moed en zelfopoffering, 't zij bij mijnongevallen, 't zij onder andere omstandigheden, alsmede ter erkenning ven diensten bewezen tijdens epidemische ziekten of epidemische veeziekten, worden ingetrokken alsmede de vorige daarop betrekking hebbende K.B., onverminderd de krachtens zulke besluiten verworven rechten.
Art.9-Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Oostende den 21 Juli I867.
(Get.) Leopold.
Van Koningswege:
De Minister van Binnenlansche Zaken,
(Get. ) Alf. Vandenpeereboom.

Mvg,
Carlos

marcsken
Sponsor
Berichten: 155
Lid geworden op: 04 dec 2014 19:27

Re: Burgerlijke medaille 14-18 en militair

Bericht door marcsken » 16 jan 2019 17:19

Bedankt Carolus,


Ik had al een flauw vermoeden dat er geen verband was door die Naus Henri, maximum frontstrepen en CC 14-18.

Bedankt voor de interessante en leerrijke toelichting.

Marc

marcsken
Sponsor
Berichten: 155
Lid geworden op: 04 dec 2014 19:27

Re: Burgerlijke medaille 14-18 en militair

Bericht door marcsken » 16 jan 2019 17:22

En heeft ook geen verband met militaire medaille art. 4 want dat heeft Naus ook gekregen.

Marc

Carolus
Berichten: 89
Lid geworden op: 28 mar 2015 14:15
Locatie: West-Vlaanderen

Re: Burgerlijke medaille 14-18 en militair

Bericht door Carolus » 16 jan 2019 18:15

Marc,
Het militaire ereteken 2e Klasse wordt toegekend aan soldaten en onderofficieren na 10 jaar correcte dienst.
Dus kregen in principe alleen de oudste soldaten WO1 dit ereteken omdat hun dienst van voor de oorlog werd opgeteld met hun oorlogsdienst.

Mvg,
Carlos

Gebruikersavatar
jef
Sponsor
Berichten: 726
Lid geworden op: 29 mei 2011 13:11

Re: Burgerlijke medaille 14-18 en militair

Bericht door jef » 16 jan 2019 20:31

Carolus schreef:
16 jan 2019 14:58
Marc,

Het burgerlijk ereteken werd volgens onderstaand K.B. blijkbaar toegekend voor de beloning van :
- "de diensten den lande bewezen naar aanleiding eener lange loopbaan in de provincie, gemeente-, verkiezings-of kostelooze ambten";
- "de daden van moed, zelfopoffering of menschlievendheid".
De afgeschafte K.B.'s geven een klein idee welke daden in vredestijd allemaal in aanmerking kwamen.
Zelf heb ik een voorbeeld van een wachtmeester die zich in krijgsgevangenschap (kamp Göttingen) verzette tegen de acties van activisten en daarvoor door de Duitsers overgeplaatst werd naar een strafkamp waar hij dwangarbeid moest verrichten. Hij kreeg daarvoor het burgerlijk ereteken 2e klas wegens patriotisme.
Ik vermoed dat het burgerlijk ereteken dus uitgereikt werd aan militairen die iets bijzonders presteerden dat niet rechtstreeks met hun militaire opdracht te maken had, zoals het redden van burgers die in gevaar verkeerden.
Er is dus geen link tussen het uitreiken vann het ereteken en het aantal frontstrepen.

Koninklijk besluit
Burgerlijk eereteeken.
Leopold II, enz,
Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en op advies van Onzen Ministerraad,
Wij hebben besloten en Wij besluiten:
Art.I- Er wordt een eereteeken ingesteld ter belooning van de diensten den lande bewezen naar aanleiding eener lange loopbaan in de provincie, gemeente-, verkiezings-of kostelooze ambten alsmede van de schitterende daden van moed, zelfopoffering of menschlievendheid.
Art.2- Het eereteeken draagt den titel van burgerlijk eereteeken. Het omvat twee graden: het eerekruis en de eerepenning en wordt onderverdeeld in vijf klassen;twee voor het eerekruis en drie voor de eerepenning.
Art.3-Het model van het eerekruis is hetzelfde als het geëmailleerd eerekruis, ingesteld bij art. I van het K.B. d.d. 20 Juli I856.
Art‚4-De eerepenning is gelijk aan het verkleind model van het eereteeken ingesteld bij art. 2 van hetzelfde besluit.
Art.5-Het eereteeken is bevestigd aan een vuurrood zwart gestreept lint, wanneer het bestemd is om lange en trouwe administratieve diensten te beloonen en aan een vuurrood zwart en geel gestreept lint wanneer het verleend wordt voor daden van moed, zelfopoffering of menschlievendheid,
De eerepenning kan niet van het lint gescheiden worden.
Art.5-Behalve voor schitterende daden van moed, zelfopoffering of menschlievendheid, kan het burgerlijk eereteeken slechts bekomen worden na vijf en twintig jaar getrouwen en verknochten dienst; het eereteeken van den eersten graad mag maar verleend worden aan dezen die minstens vijf en dertig jaar openbaren dienst tellen,
Art.7-Iedere persoon, die zonder het wettelijk te hebben bekomen, voornoemd eereteeken of het daarop betrekking hebbend lint openbaar draagt, wordt gestraft overeenkomstig art.I der wet van 6 Maart I8I8.
Art.8.-De K.B. d.d. I9 April en 3 October 1849, 26 Februari I860 en 28 Augustus 1866 omtrent de ingestelde eerepenningen ter belooning van burgers, die, zich onderscheiden door schitterende daden van menschlievendheid, moed en zelfopoffering, 't zij bij mijnongevallen, 't zij onder andere omstandigheden, alsmede ter erkenning ven diensten bewezen tijdens epidemische ziekten of epidemische veeziekten, worden ingetrokken alsmede de vorige daarop betrekking hebbende K.B., onverminderd de krachtens zulke besluiten verworven rechten.
Art.9-Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Oostende den 21 Juli I867.
(Get.) Leopold.
Van Koningswege:
De Minister van Binnenlansche Zaken,
(Get. ) Alf. Vandenpeereboom.

Mvg,
Carlos
Beste Carolus,
Ik denk dat wij het over verschillende medailles hebben. Jij over de linkergroep, ik over de rechtergroep.
burg med.jpg
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

marcsken
Sponsor
Berichten: 155
Lid geworden op: 04 dec 2014 19:27

Re: Burgerlijke medaille 14-18 en militair

Bericht door marcsken » 16 jan 2019 21:23

Jef en Carolus,


Ik heb het inderdaad over de rechter groep, over het burgerlijk kruis 1ste klasse links bovenaan in deze groep.

Vind het nog altijd frappant dat een militair in dienst (8 frontstrepen) ook een burgerlijk ereteken kreeg.
Temeer daar hij ook een militaire medaille 2de klasse art 4 kreeg, voor zelfde daad?
Zal inderdaad wel voor een daad zijn, zoals Carolus aanhaalt, die buiten zijn militaire verplichtingen valt.

Zou er iets van in zijn dossier in Brussel staan?

mvg Marc

Carolus
Berichten: 89
Lid geworden op: 28 mar 2015 14:15
Locatie: West-Vlaanderen

Re: Burgerlijke medaille 14-18 en militair

Bericht door Carolus » 16 jan 2019 22:15

Hallo Jef en Marc,

Je hebt gelijk Jef. Mijn informatie ging inderdaad over het algemene Burgerlijke ereteken.
De "Burgerlijke Medaille 14-18" werd blijkbaar uitgereikt aan burgers of niet-combattante militairen voor uitzonderlijke verdienste ten bate van het land. Deze onderscheiding, in vijf klassen, was wel gebaseerd op de Burgerlijke Decoratie welke in 1867 was ingesteld.
Meer uitleg, voor zover nodig, vind je op deze sites :
http://bel-memorial.org/books/Decoratio ... -18_NL.pdf
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/w ... _1914-1918

Marc,
De wachtmeester waarover ik sprak was een krijgsgevangene en dus een niet-combattante soldaat. Dit klopt dus met voorwaarden om in aanmerking te komen voor het ereteken. In zijn legerdossier zit een document met de uitleg waarom hij het ereteken kreeg. Dat is natuurlijk geen garantie dat dat in ieder dossier zo is.

Mvg

Plaats reactie

Terug naar “De Eerste Wereldoorlog”