Adinkerke, Belgische Militaire Begraafplaats

Moderators: Exjager, piot1940, Bram1940

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Adinkerke, Belgische Militaire Begraafplaats

Bericht door Paddy » 13 apr 2012 12:48

Adinkerke, Belgische Militaire Begraafplaats

Beschrijving Locatie

Gelegen op het einde van de Heldenweg, ten W van de kerk en het kerkhof van Adinkerke. Op de Belgische militaire begraafplaats bevindt zich eveneens een Brits perk. Op het kerkhof zijn eveneens graven van Belgische militairen terug te vinden. In en rond de kerk herinneren verscheidene gedenktekens aan WOI.

Beschrijving Relict

De plattegrond van de Belgische militaire begraafplaats van Adinkerke neemt de vorm aan van een rechthoek, die naar achteren toe verbreedt. Het terrein is vlak en 101 are groot. Aan de voorkant wordt de begraafplaats afgesloten met een boogvormige muur, waarin rondbogige openingen met zuiltjes verwerkt zijn. Deze muur verhoogt in het midden driehoekig. Hieronder bevindt zich een rondbogige opening, met eronder een tweeledig smeedijzeren toegangshekken. De voormuur is grotendeels opgetrokken uit gele baksteen. De andere zijden van de begraafplaats worden omheind met betonnen platen en struiken. Links vooraan bevindt zich een houten schuilgebouwtje, met bezoekersboek en plattegrond. De begraafplaats wordt a.h.w. in tweeën gesplitst door het centrale middenpad uit rode kiezelsteen. De rijen grafstenen zijn symmetrisch aangelegd en bestaan meestal uit dubbele rijen grafstenen, waartussen rozenstruiken geplant zijn. Centraal achteraan staat een vlaggenstok, waaraan de Belgische vlag wappert. Op de begraafplaats liggen 1651 Belgen begraven, evenals 1 Fransman onder een Belgische officiële grafsteen (weliswaar met de Franse driekleur) en 67 Britten (waarvan er 59 afkomstig van het Verenigd Koninkrijk en 8 van Brits West-Indië) onder een witte 'head-stone'. 6 Belgen liggen onder een heldenhuldezerkje begraven. 5 van hen hebben een particuliere grafsteen. 3 Belgen konden niet geïdentificeerd worden.

Historische Achtergrond

In Adinkerke werden heel wat geallieerde troepen gekantonneerd. In het dorp waren ook verscheidene medische posten geïnstalleerd, waarvan de bekendste het militair veldhospitaal in het domein Cabour was. De industrieel Cabourg (sic) uit Rijsel had het duinengebied aan het begin van de 20ste aangekocht van de staat. Hij liet binnen dit domein een landhuis bouwen. Vandaag de dag is domein Cabour een natuurgebied en waterwinningsgebied geworden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd binnen dit domein, behalve pompinstallaties voor drinkwater, een militair veldhospitaal opgericht, als tegenhanger van het veldhospitaal L'Océan van het Rode Kruis die door Dr. Depage was opgericht in De Panne. Het Cabour-hospitaal stond o.l.v. Dr. Derache en Dr. Nolf. Het hospitaal was actief tussen april 1915 en februari 1920. Van 26 april 1915 tot 12 maart 1917 werd er een chirurgische ingreep uitgevoerd op 2652 militairen. Tussen 12 maart 1917 tot 17 februari 1920 werden 8246 mannen behandeld, waaronder slachtoffers van gasaanvallen. Ook elders in Adinkerke waren medische posten opgericht, waaronder een evacuatiehospitaal in een (nu verdwenen) loods nabij het spoorwegstation. Vanaf eind oktober 1914 bevond er zich langs de Kerkweg o.m. een triagepost voor gewonden. Vanaf eind september 1914 zou gestart zijn met een militaire begraafplaats in Adinkerke, als uitbreiding van het bestaande kerkhof. De begraafplaats lag ten O van het hospitaal Cabour en ten Z van het hospitaal L'Océan. De stelling dat de doden van de militaire begraafplaats van Adinkerke allemaal afkomstig waren van het hospitaal Cabour, blijkt niet te kloppen. Rond 1920 telde de Belgische militaire begraafplaats 2314 Belgische, 466 Franse en een aantal Britse doden. In die periode werden alle Franse (op één na) en een deel van de Belgische militairen ontgraven. Waarschijnlijk werden er hier in de jaren '20 eveneens andere doden herbegraven. Er heerste een grote variëteit aan graftekens. De officiële Belgische grafsteen werd in 1920 ontworpen door de Brusselse architect Simons, in opdracht van het Ministerie van Landsverdediging. Het duurde tot 1924 eer de grafsteen officieel werd voorgesteld. Zoals elders werden ook hier in 1924-1925 officiële grafstenen geplaatst. Daartoe werd het amalgaam aan graftekens verwijderd. Indien families geen aanvraag tot behoud van heldenhuldezerkjes had ingediend, verdwenen die onherroepelijk. Slechts 6 heldenhuldezerkjes bleven staan. In mei 1925 zou de 'Heldenweg' (het wegje naar de begraafplaats) verhard zijn met brokstukken van een 140-tal heldenhuldezerkjes, aldus Vlaamse bronnen. Hierop kwam hevig protest uit Vlaamse hoek. Vandaag liggen er 1651 Belgische doden, waarvan er 3 niet geïdentificeerd konden worden, 1 Fransman (onder een Belgische grafsteen) en 67 Britten begraven. 2 grafstenen dragen geen bronzen plaat en zijn waarschijnlijk leeg. Er is 1 dubbelgraf (Tasset). Er zijn 2 grafstenen met Hebreeuwse letters, wat vrij zeldzaam is (Martin de Vloet en Frank). Langs het middenpad, op het einde van de begraafplaats, staan 5 privé-grafstenen. Léon de Maelcamp d'Opstaele heeft én een particuliere grafsteen, én vlakbij een gewone officiële grafsteen (waarop zijn naam iets anders gespeld staat). Van de Britten stierven er 60 (van de 67) in 1917, toen het hier een Britse sector was (tussen mei en november 1917). 59 Britse doden zijn afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, 8 doden zijn afkomstig van Brits West-Indië. Er liggen 7 Belgische doden uit 1914 en 6 uit 1918. Het gros van de doden is afkomstig van 1915 (546), 1916 (787) en 1917 (297). De officieren maken 3,6% uit van de Belgische doden (59 op 1643). Er liggen 2 majoren begraven, 6 kapitein-commandanten, 5 (tweede) kapiteinen, 10 luitenanten en 32 onderluitenanten. Er zijn 2 geneesheer-onderluitenanten, 1 dierenarts-majoor en 1 adjunct-aalmoezenier 2de klasse. Vooral de infanterie is sterk vertegenwoordigd (1309), daarna de genie (120), de artillerie (99) en de cavalerie (48). Er zijn 21 doden van het vervoerkorps en 1 van de veterinaire dienst. 14 doden behoorden tot de spoorwegen en 7 tot het vliegwezen. Er zijn 2 geneesheren en 7 van de administratieve dienst van de gezondheidsdienst. Er is 1 van de aalmoezeniersdienst, 1 van het tolkenkorps, 9 van de Gendarmerie, 1 van de etappetroepen, 1 van de zeesoldaten. De overvloedige aanwezigheid van 'speciale' dienstcorpsen geven aan dat we hier een eind achter het front zijn. Hier ligt Paul de Goussencourt begraven, waarvoor een gedenkkapel in Kaaskerke werd opgericht. Hier liggen eveneens de doden begraven van de 1ste compagnie mitrailleurs, behorende tot het 8ste linieregiment, die op een gedenkplaat in Lampernisse herdacht worden. Hier lag oorspronkelijk Emile Verhaeren begraven, maar later werd zijn graf (tijdelijk) overgebracht naar Wulveringem. Ook Luitenant-kolonel Rademakers werd hier begraven, maar werd nadien overgebracht naar Sint-Kruis-Brugge. Luitenant-generaal Jacquet en Commandant-ordonnance du roi Lavreux de Liège lagen hier eveneens oorspronkelijk begraven. Brigadier Louis Mattheusen staat niet in het register, maar in Oeren staat een grafsteen voor een Lodewijk Matheusen met dezelfde gegevens. Tenslotte ligt Lt. Leopold Calberg hier begraven: hij behoorde tot de compagnie Sapeurs-Pontonniers en stierf bij de sluizen van Nieuwpoort in oktober 1917.

Bron,https://inventaris.onroerenderfgoed.be/woi/relict/487

(Foto's@Paddy 1999)

Afbeelding

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Adinkerke, Belgische Militaire Begraafplaats

Bericht door Paddy » 13 apr 2012 12:51

Antoon Frans VAN STEENWINKEL
znv Jan Baptist & Maria MARIËN
°Mechelen 17/01/1892 +Ramskapelle 04/07/1915
Soldaat 8é Linie
Huidige begraafplaats: Adinkerke graf 39

AfbeeldingAfbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Adinkerke, Belgische Militaire Begraafplaats

Bericht door Paddy » 14 apr 2012 10:01

Soldaat GHEQUIÈRE Baziel Antoon Arnold 13é Linie
°15/06/1894 Nederzwalm-Hermelgem, + Ramskapelle, brug van Rijkenhoek 23/09/1915
Huidige begraafplaats: Adinkerke graf 1626

AfbeeldingAfbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Adinkerke, Belgische Militaire Begraafplaats

Bericht door Paddy » 14 apr 2012 10:43

Gemeentelijk kerkhof van Adinkerke

Beschrijving Locatie
De burgerlijke begraafplaats van Adinkerke is gelegen rondom de Sint-Audomaruskerk langs de Dorpsstraat. Verspreid over dit kerkhof zijn meerdere graven van Belgische militairen terug te vinden. Vlakbij bevindt zich de Belgische militaire begraafplaats met een Brits perk, "Adinkerke Churchyard Extension".

Beschrijving Relict
Verspreid over het burgerlijk kerkhof kan her en der een privé-grafsteen voor een Belgische militair teruggevonden worden, die gestorven is tijdens WOI. Er zijn eveneens grafstenen voor burgerlijke doden uit WOI en WOII en Belgische militaire doden uit WOII terug te vinden.

Historische Achtergrond
Te Adinkerke, een gemeente tegen de Franse grens, lagen tijdens WOI geallieerde troepen in kantonnement. De militairen richtten hier dan ook verschillende voorzieningen in, zoals medische posten (station, Kerkweg, Cabour), een mortuarium en begraafplaatsen. Er waren in het dorp depots en kampen aanwezig, evenals een bakkerij, een vliegveld, smalsporen en spoorwegen. Zandzakjes voor de loopgraven werden er in de duinen gevuld. De kerktoren werd als observatiepost benut. Na de oorlog werd een gevangenenkamp voor buitenlandse politieke vluchtelingen gebruikt voor de opvang van Belgische vluchtelingen die uit Frankrijk terugkwamen. Tijdens WOI lieten 18 inwoners van Adinkerke het leven. Rond 1920 telde het kerkhof van Adinkerke 91 Belgen, een aantal Fransen, 32 Britten en 24 Duitsers. Op het kerkhof van Adinkerke liggen vandaag nog volgende Belgische militairen, gestorven tijdens WOI, begraven: Werden hier oorspronkelijk begraven: - Jules Remouchamps, geboren te Lierre op 7 september 1887; 1ste sergeant oorlogsvrijwilliger tolk op 'mission belge au GQG Brittanique'; overleden op 30 oktober 1917 en begraven op 1 november - Louis J.P. Leroy, geboren te Limbourg bij Verviers; meesterknecht bij de S.C.F.C. 2de Brigade - Sectie Veldspoorwegen; overleden op 17 augustus 1917. - Jozef Baets, Fredegond Joseph, korporaal oorlogsvrijwilliger bij het 8ste Linie / 1ste Cie Mitrailleurs; overleden op 14 maart 1916 - Franciscus Vandenbossche, geboren te Baesrode op 16 augustus 1890; soldaat bij het 8ste Linie; overleden op 23 maart 1916 - Godfried Vissers, soldaat bij het 8ste Linie; overleden op 14 maart 1916 - Alfons Van Erpe, soldaat bij het 8ste Linie; overleden op 14 maart 1916 Deze laatste 4 mensen worden ook herdacht op een gedenkplaat in Lampernisse. Werden oorspronkelijk in West-Vleteren begraven en later naar hier overgebracht: - Emile J. Cottry, geboren in 1887; soldaat bij het 19de Linie; overleden op 28 november 1917; begraven op 1 december - Jerome C. Cappoen, geboren in Adinkerke; soldaat bij de 5de Compagnie van het 1ste Grenadiers, overleden op 30 maart 1917 Er is ook nog 1 niet nader te identificeren heldenhuldezerkje. Naar verluidt werd ook wachtmeester-foerier Emile Ferfaille op het kerkhof van Adinkerke begraven. Hij was ter dood veroordeeld en onthoofd voor de moord op zijn vriendin in Veurne. Zijn graf kon evenwel niet teruggevonden worden. Verder zijn er op het kerkhof nog grafstenen voor burgerlijke doden uit WOI en WOII en Belgische militaire doden uit WOII terug te vinden.

Bron,https://inventaris.onroerenderfgoed.be/woi/relict/1574
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Chris Derboven
Berichten: 6
Lid geworden op: 27 dec 2014 01:02
Locatie: Tessenderlo

Re: Adinkerke, Belgische Militaire Begraafplaats

Bericht door Chris Derboven » 31 dec 2014 23:27

Broer van mijn grootvader zou daar ook begraven liggen....

Franciscus Aerts (of François) geboren te Westerlo ( nakijken!) op 26.12.1894 en te Diksmuide op 14 juli 1916 gesneuveld of overleden ten gevolge van verwondingen tijdens de 1ste Wereldoorlog. Was soldaat 2de klas – milicien 1914 Regiment 1ste Jagers te voet 3/2. Zoon van Eduardus Aerts 1872-1949 en Anna Maria Meylemans
Ligt op de militaire begraafplaats van Adinkerke – graf 1597 – oudere broer van Fons Aerts e/Josephina Faes

Heb nog een foto, maar weet niet goed hoe die te uploaden.

Groetjes

Chris

Gebruikersavatar
Exjager
Moderator
Berichten: 4274
Lid geworden op: 28 mei 2011 18:53
Contacteer:

Re: Adinkerke, Belgische Militaire Begraafplaats

Bericht door Exjager » 01 jan 2015 11:45

Iets m.b.t. 2 Jagers te Paard is steeds welkom.
Mijn website,http://www.legerdienst.be

Plaats reactie

Terug naar “Belgische monumenten en begraafplaatsen - monuments et cimetières belges”