Garnizoen- en vestingstad Dendermonde

Moderators: Exjager, piot1940, Bram1940

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Garnizoen- en vestingstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 18 aug 2011 07:41

Afbeelding

Eenheden in garnizoen te Dendermonde 1844-1889,http://www.abl1914.be/garnizoen/dendermonde.htm

Uit de krant van 1 mei 1968

Afbeelding

Infanteriekazerne

De vestingwerken rond Dendermonde verdwenen tussen 1784 en 1789 op bevel van keizer Jozef II.

Reeds in 1814 hebben de Geallieerden het plan opgevat om de oude vestingen te herstellen Tussen 1816 en 1829 werden er, onder de leiding van Engelse en Hollandse ingenieurs, plannen getekend voor een volledig nieuwe vesting Dendermonde. Bij KB van 12 september 1815 ressorteerde de vesting onder de 3e Fortificatiedirectie. Op 5 april 1823 werd de eerste steen van de nieuwe vestingwerken gelegd. De plannen van deze vesting bleven bewaard in het Rijksarchief te Den Haag en in het Rijksarchief te Brussel.

De plannen voor de gebouwen en versterkingen die deel uitmaakten van de Dendermondse vesting werden opgesteld door 1e kapitein-aanwezend ingenieur C. Alewijn. Het plan voor een 'Bomvrije kazerne voor één bataillon' dateert van 1827. De contracten voor de bouw van deze kazerne dateren van 21/8/1828 en 23/5/1829. Als vestigingsplaats koos men een braakliggend terrein achter de huizen aan de Noordkant van de Kerkstraat en de Schelstraat. Een speciaal aangelegde doodlopende straat verbond de Schelstraat met de nieuwe kazerne. Deze straat werd later de Kazernestraat genoemd.

Op 27 augustus 1830 waren de werken grotendeels klaar en werd het laatste inrichtingsplan goedgekeurd. Het gebouw telde twee bouwlagen met elk 14 zalen. De zalen op het gelijkvloers hadden (zoals in het arsenaal) een stevige houten zoldering, de zalen op de verdieping een stevig bakstenen gewelf, afgedekt met aarde. De oorspronkelijke kazerne bestond enkel het huidige hofgebouw. Andere bijgebouwen ontbraken.
Het gelijkvloers telde 14 zalen, waarvan 12 met elk "39 éénmansbedden" voor de soldaten en een kleine kamer voor de onderofficieren of als klein magazijn. De meest westelijke zaal was ingericht tot broodmagazijn en bakkerij met "3 ovens elk voor 250 rations per baksel". De meest oostelijke zaal herbergde de politiekamer, de soldatenkeuken, de onderofficierenkeuken en de eetkamer voor de onderofficieren, die tevens als instructiezaal dienst deed.
Ook op de verdieping waren er 14 gewelfde zalen, waarvan de 12 centrale zalen eveneens slaapzalen waren voor elk 39 soldaten en een slaapkamer voor de onderofficieren. Hier was de uiterst westelijk zaal (boven de bakkerij gelegen) ingericht tot meelmagazijn. In de meest oostelijke zaal waren er afzonderlijke vertrekken met de politie- en de provoostkamers voor de soldaten en de onderofficieren.

In de Belgische periode veranderde er aanvankelijk weinig aan deze kazerne. Dit blijkt uit het kadasterplan van P.C. Popp (1864-65). Het centrale gebouw bleef ongewijzigd en was omgeven met een brede gracht. Voor de kazerne, aan de zuidkant, lag het oefenterrein. De huidige Kazernestraat vormde in haar geheel de toegang tot de kazerne en bleef dus onbebouwd. Aan de Schelstraat werd ze afgesloten met een ijzeren hekken. Een tweede poort bevond zich op de huidige plaats, waar een gracht werd overbrugd. Rechts ervan lag een wachtlokaal. In het verlengde van de hoofdingang verleende een derde poort, aan de achterzijde van de kazerne, toegang tot een smalle weg die het tracé van de wallen volgde.

In het laatste kwart van de 19e eeuw kreeg de kazerne geleidelijk aan de huidige bebouwing, die grotendeels aangelegd werd boven de inmiddels overwelfde randgrachten en ten noordwesten van de hoofdingang. Tegen het oosteinde van de afsluitmuur met de huidige Noordlaan was er een kleine achterpoort. Tegen deze afsluitmuur werden eveneens de latrines opgetrokken. Aan de westzijde lagen een meelmagazijn, een tweedelige celgevangenis en de magazijnen voor de genie en de artillerie. Tegen de zuidelijke muur stonden een lange zij lokalen bestemd voor de onderofficieren van de artillerie en de infanterie: slaapkamers, bibliotheken, instructielokalen, keukens, eetkamers, enz. Links naast de hoofdingang lag het wachtlokaal. Aan de andere zijde waren er nog enkele magazijnen, latrines en de kantine.

Het centrale kazernegebouw herbergde van oost naar west: de keukens van de soldaten en onderofficieren, een waszaal, een refter, acht slaapzalen voor soldaten en onderofficieren, een refter, de financiële dienst, de soldatenschool end e schermzaal, de voorraadkamer, de bakkerij en het broodmagazijn. Op de verdieping waren de zalen van oost naar west ingericht als magazijn vier slaapkamers voor soldaten, een reserveslaapzaal, drie slaapzalen voor soldaten, een refter, drie slaapzalen voor soldaten en een wapenzaal en wapenschool. Aan de bestemming van deze zalen was enkele tientallen jaren later dus nog weinig veranderd.

In deze toestand bevonden zich rond de eeuwwisseling, periode waaruit een reeks prentkaarten en foto's bekend zijn. Ze geven een goed beeld van de toenmalige situatie. Vermoedelijk in deze periode werden er lichte wijzigingen aangebracht aan de steektrappen op beide uiteinden van de voorgevel. Ook ging men de houten vloeren vervangen door stenen vloeren op troggewelven. Na de Tweede Wereldoorlog werd de bedekking met aarde verwijderd en vervangen door een reeks lage daken. Het is door een gebrek aan onderhoud van deze daken en van de erbij horende afwatering, dat het gebouw de voorbije tien jaar steeds meer schade opliep. De renovatieplannen voor deze daken werden steeds op de lange baan geschoven.

Aangezien inmiddels vanwege het Ministerie van Justitie interesse bestond om de kazerne terug te verwerven en te slopen, diende de Oudheidkundige Kring op 7 juni 1991 een dossier in tot bescherming van de kazerne als monument. Dit dossier werd gesteund door senator F. Verberckmoes, minister Norbert De Batselier en senator Jan Lenssens.
Op 28 juli 1992 keurde minister Johan Sauwens het inzetten van de beschermingsprocedure goed en werd het pand opgenomen op het voorontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten. Op 12 mei 1993 volgde de goedkeuring van het ontwerp van lijst, met het voorstel tot bescherming van de kazerne als monument en het oefenterrein als stadsgezicht. Deze bescherming werd definitief bekrachtigd door minister Johan Sauwens op 24 juni 1994.

bron,http://www.dendermonde.be/product.aspx?id=1956
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 18 aug 2011 09:10

Bastion IX

Bastion IX, gelegen aan het Sas en palend aan de Dender, werd opgericht in de twintiger jaren van de 19de eeuw. Het bestond aanvankelijk slechts uit een aarden wal en een 'terreplein'. In de Belgische periode (1857-1879) werd het voorzien van holtraversen en een kazemat voor het opslagen van artilleriemateriaal. Op het terreplein werd een patronenfabriek en een drietal hangars opgericht.

Het geheel bleef tot in 1968 eigendom van de militaire overheid, die er legervoertuigen stalde. In 1952 werd de vestinggracht achter het bastion gevuld. In 1968 werd de site verworven door de C.O.O. en doorverkocht aan de Zusters van Sint-Vincentius a Paulo die er in de zeventiger jaren een peuterruin, kinderkribbe en kleuter- en basisschool met sportterrein lieten oprichten. De 15 bomvrije schuilplaatsen met tongewelf van de kazemat doen nu dienst als fietsenstalling, terwijl het gewezen patronenfabriek (ca. 1888; hier werden papieren zakjes of patronen met kruit gevuld) als fitness- en vergaderruimte wordt gebruikt. Sedert 1986 vervangt de nieuwe basisschool enkele oudere gebouwen.

Bron,http://www.dendermonde.be/product.aspx?id=3950

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 18 aug 2011 10:43

Bastion IV

Het lag oorspronkelijk in de bedoeling van de overheid dit aan de Leopold II-laan gelegen, uit 1824 daterende en goed bewaard gebleven kruitmagazijn als monument te beschermen. Het Dendermondse schepencollege besloot in 2002 echter dit unieke kruitmagazijn op te offeren aan een bouwproject, daarbij zijn eigen strategisch plan met de voeten tredend. Tijdens de afbraak is nogmaals duidelijk gebleken hoe stevig deze bakstenen constructie met haar 1 meter dikke gewelven wel was. Om het daar opgeslagen kruit droog te houden was het gebouw van bij de aanvang degelijk geventileerd en voorzien van onderkelderde houten vloeren. Op de gewelven lag een dikke laag aarde onder een zadeldak, beide bedoeld om als buffer te dienen tegen inslaande bommen. Enkel een 'dorpspolitieke bom' is er in geslaagd deze voor Dendermonde unieke constructie neer te halen. De huidige bescherming dient zich dan ook te beperken tot het vrijwaren van de aanpalende aarden wal en hoofdgracht. Ook de hele voorgracht met aarden wallen en lunet (Olympos) aan de zuidoostelijke en zuidzijde van de Leopold II-laan zullen als monument beschermd worden.

Bron,http://www.dendermonde.be/product.aspx?id=3951

Enkele foto's die ik in 2002 maakte:

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
patrouilleur
Berichten: 237
Lid geworden op: 20 jun 2011 21:12

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door patrouilleur » 18 aug 2011 23:11

Patrick,
Vraagje
Is de eerste foto niet ergens in de jaren twintig genomen?
Bonnet de police, M16 bajonet....
Greetz Kris

Paddy schreef:Afbeelding

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 19 aug 2011 08:28

Dat klopt inderdaad Kris ;)

Ik ben nog altijd op zoek achter de eenheden die na 1918 de Dendermondse kazerne bevolkte.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 19 aug 2011 11:04

De Villa van Vermeersch aan de Dammenlaan, de voormalige mess-officieren van het garnizoen Dendermonde.

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 20 aug 2011 09:39

Bastion V

Dit vijfhoekig bastion werd aangelegd in de Hollandse periode, evenals het nog gedeeltelijk gekasseide 'terreplein' en een deel van het laboratorium uit 1829. Dit laatste was ooit een meer dan 34 meter lang gebouw, voorzien van een omheiningsmuur en in het midden van het bastion gelegen, waar patronen gemaakt werden en het kruit op zijn bruikbaarheid werd getest.

In het derde kwart van de 19de eeuw werd het achteraan ingekort om de bouw van de huidige 'kazematten' of gewelfde bomvrije ruimten mogelijk te maken. Bij de aanleg van de Leopold II-laan (1934 e.v.) werd het gebouw ook aan de voorzijde ingekort en van een nieuwe voorgevel voorzien.

De kazemat achter dit gebouw werd tussen 1857 en 1879 aangelegd in de bestaande aarden wal. Ze verloor haar bomvrij karakter reeds ca. 1885 bij de invoering van de brisantgranaat. De kazemat is samengesteld uit zes lokalen met steekboogvormige tongewelven met centraal twee gewezen poedermagazijnen met centrale gang en aan beide zijden twee kleinere projectielenmagazijnen. Op het 'terreplein' staat de in 1924 gerealiseerde betonnen watertoren met sterk uitkragend reservoir met Intzekuip met een volume van 500 m³ water.

Momenteel is in dit gewezen laboratorium het Jazzcentrum Vlaanderen gehuisvest.

Bron,http://www.dendermonde.be/product.aspx?id=3604

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 22 aug 2011 16:10

Na 1876 werd gestart met de aanleg van drie vooruitgeschoven batterijen op een afstand van ca. 2000 m voor de omwalling van Dendermonde. Deze batterijen werden officieel aangelegd om de verdwenen lunet in de voorgracht van de Dendermondse vesting te vervangen. In werkelijkheid was het een opging om Dendermonde te omringen met een voorliggende verdedigingsgordel die de stad tegen bombardementen en modernere wapenvoering moest beschermen.
Dendermonde verloor na de uitroeping van Antwerpen tot ‘Nationaal Reduit’ in 1859 reeds een deel van haar strategisch belang en werd ze beschouwd als dubbel bruggenhoofd over de Schelde. Later zou ze ook deze functie verliezen aan het Fort Rupelmonde, later Steendorp genoemd, dat tussen 1882 en 1892 werd gebouwd. Vanaf die periode behield men Dendermonde als vesting, maar de nodige aanpassingswerken om de vesting bestand te maken tegen de nieuwe oorlogsvoering bleven achterwege.
Technische vernieuwingen zoals de sloop van de te lage stadswallen en de bouw van twee extra batterijen om tot een totaal van vijf redoutes te komen werden niet uitgevoerd. De aanleg van drie vooruitgeschoven batterijen werd wel gerealiseerd.
Volgens de ‘Atlas des Bâtiments militaires (1836-1914)’ ging het om drie identieke batterijen die op het grondgebied van de deelgemeente Sint-Gillis-bij-Dendermonde op een gelijkmatige afstand van elkaar werden aangelegd. Zij lagen zeer geïsoleerd gericht naar de frontzijde. Batterij nr.1 was gelegen op het huidige industrieterrein ter hoogte van Hoogveld nr.5, maar is thans verdwenen. Batterij nr.2 en nr.3 bleven bewaard en bevinden zich aan de Winningstraat nr.50 en aan de Fortstraat nr.111-112.
Deze zeer indrukwekkende en solitaire constructies liggen in een prachtig domein en gaan volledig in het landschap op. De batterijen beantwoorden nog steeds aan de in de ‘Atlas des bâtiments militaires (1836-1914)’ beschreven opbouw, enkel de functies werden inmiddels gewijzigd. Elke batterij heeft een halfcirkelvormige aanleg, bestaande uiteen aarden wal en een diepe kunstmatige gracht. De wal is uitgewerkt met dwarswallen waarop de kanonnen geplaatst werden. Op een aangelegd eilandje in het midden bevindt zich het eigenlijke hoofdgebouw, bedekt door aarde, dat d.m.v. een ophaalbare brug in verbinding staat met het voorliggende sergeantenwoning. Ten noorden bevond zich ook een poortgebouw buiten de omwalling.
Het bakstenen hoofdgebouw heeft een T-vormig grondplan. Parallel aan de breedste zijde van de gracht bevinden zich de aaneengesloten tongewelfde ruimten die aan de zijde van de sergeantenwoning voorzien zijn van de belangrijkste muuropeningen. Het gebouw is symmetrisch opgebouwd rond twee snijdende gangen waarvan de centrale gang, de ‘poterne( uitgeeft op een soort onderaardse dwarsgang achter het hoofdgebouw die het met een achterliggende ‘holtraverse’ verbindt. Deze ‘holtraverse’ bevindt zich in de punt van de batterij en herbergt twee achter elkaar gelegen munitiemagazijnen. Zowel de dwarsgang als de ‘holtraverse’, die enkel via het hoofdgebouw toegankelijk zijn, zijn bedekt met aarde waardoor ze volledig aan het gezichtsveld onttrokken worden.
Het hoofdgebouw telt zeven traveeën en slechts één bouwlaag. De dakconstructie is door de aarden deklaag niet zichtbaar, mogelijk is deze eveneens samengesteld uit meerdere niveaus cfr.de kazemat van Bastion V om de aarden deklaag beter te kunnen dragen.
Zoals eerder vermeld is het hoofdgebouw symmetrisch opgebouwd rond twee snijdende gangen waarrond acht ruimtes werden gegroepeerd. De ruimten geven uit op de gangen en de meesten zijn onderling met elkaar verbonden. Ze werden hoofdzakelijk gebruikt als magazijn voor artilleriemateriaal, één werd voorbehouden als portierslokaal. De geïsoleerde ruimte ten westen was ontworpen als poedermagazijn en was daardoor enkel bereikbaar via een extra portaal. Om het poeder droog te kunnen houden was een zeer goede luchtcirculatie vereist. De ruimte werd daarom voorzien van een dubbele muur met extra spouwen en een lage zoldering die extra verlucht werd door een in boogvorm geplaatste rij oculi (cf.voorgevel).
Aan weerszij van het hoofdgebouw is er een schuin geplaatste lagere aanbouw die gebruikt werd als latrine en kolenmagazijn.
De zeer strak opgebouwde bakstenen voorgevel is geritmeerd d.m.v. lisenen en getrapte spaarvelden met muuropeningen. De lisenen, voorzien van twee openingen, accentueren de luchtkokers die in de gewelfde zolderingen uitkomen en waarvan de afgeschuinde schouwtjes in de deklaag te zien zijn.
De gevel is voorts verfraaid met een arduinen plint en een betonnen lijst boven een getande baksteenfries.
Centraal bevindt zich de poorttravee met steekboogvormige poort gevat in een bakstenen omlijsting met aanzet- en sluitstenen in blauwe hardsteen. Het bouwjaar ‘L 1880’ (Batterij 2) en ‘L1886’ (Batterij 3) werd in de sluitsteen aangebracht. De houten dubbeldeuren bleven behouden. Elk spaarveld is voorzien van steekboogvormige vensters met metalen persiennes en extra langwerpige verluchtingsgaten.

Bron,http://www.dendermonde.be/productgroep. ... 97&id=1822

Fort I

Op het industrieterrein Hoogveld, in de nabijheid van de Mechelsesteenweg, treft men ter hoogte van nr.5 het bewaard gebleven poortgebouw en mogelijk sergeantenwoning van Batterij 1 aan. Het hoofdgebouw is verdwenen, de gracht gedempt en het terrein geëgaliseerd. Deze voormalige batterij wordt niet in bescherming opgenomen, maar wordt hier volledigheidshalve vermeld. Het poortgebouw is kleiner dan de behouden tegenpool van Batterij 2. Het gebouw is schuin georiënteerd t.o.v. straat en betreft een kleine baksteenbouw van drie traveeën onder een pannen zadeldak. Het heeft twee blinde gevels; de puntgevels werden verfraaid met een klimmende baksteenfries. De vroegere voorgevel heeft eenzelfde opbouw als Batterij 2, nl. geritmeerd d.m.v. lisenen, met centraal een rechthoekige deur geflankeerd door twee vensters. Het nabijgelegen gebouw, mogelijk de voormalige sergeantenwoning, is een baksteenbouw van twee traveeën en twee bouwlagen onder een mak zadeldak. De achter- en ijgevel werden bedekt met zinken platen, de voorgevel werd vermoedelijk in XX aanpast en de muuropeningen vergroot.

Bron,http://www.dendermonde.be/product.aspx?id=3586

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 28 aug 2011 14:27

Fort II

Deze batterij gelegen tussen de N en de spoorlijn, in de nabijheid van het waterzuiveringstation is een zo goed als authentiek juweeltje, waar de oorspronkelijke aanleg volledig behouden bleef. Het gebouw is sinds de jaren 1950 in particulier bezit en wordt bewoond. De terreinen worden eveneens gebruikt door een lokale visvereniging en op recreatieve basis – als oefenterrein door militairen.

Links aan de ingang van het domein bleef het oude poortgebouw bewaard, dat heden als berglokaal door een visvereniging wordt gebruikt. Dit bakstenen rechthoekig gebouwtje telt drie traveeën onder een golfplaten zadeldak en is afgewerkt met een fraaie windveer. Een blinde zijpuntgevel met klimmende fries paalt aan de straat. De voorgevel met een centrale deur en twee rechthoekige vensters, is gericht naar het verharde pad dat naar de voormalige sergeantenwoning leidt.

De gracht die de batterij volledig omringt, is over het hele tracé aanwezig doch een vaste brug vervangt de vroegere intrekbare. De batterij en de omwalling is begroeid met bomen en struikgewas. De tegenoverliggende sergeantenwoning wordt bewoond en werd met een rechtervleugel en een kleine linkeruitbouw uitgebreid. Het is een eenvoudig gewitte baksteenbouw onder een mank zadeldak, waarvan de Z.-zijgevel met zinken platen werd bekleed. Het gebouw werd grondig gemoderniseerd.

Op het kunstmatige eilandje ligt het voormalige hoofdgebouw dat intact behouden bleef. De constructie, structuur en vormgeving beantwoorden nog steeds aan de in de ‘Atlas des bâtiments militaires (1836-1914)’ beschreven opbouw. De belangrijkste wijzigingen betreffen het veranderen van een gedeelte van het schrijnwerk, het buiten gebruik stellen van de latrines en het heraankleden van de ruimten. Deze ingrepen doen geen afbreuk aan de structuur noch aan de authenticiteit van deze batterij. De heraankleding van de ruimten is reversibel.

bron,http://www.dendermonde.be/product.aspx?id=4000

Het poortgebouw

Afbeelding

Afbeelding

De ingang

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Buitenaanzicht van de kruitkamer

Afbeelding

PS. De "militairen" die er nu "oefenen" zijn leden van het ANCPV (Vriendenkring Para-Commando, regio Dendermonde) die in het fort hun thuisbasis hebben ;)

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 28 aug 2011 21:28

Fort II op Google-maps

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 11 sep 2011 12:58

De Infanteriekazerne anno 2011

Afbeelding

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 11 sep 2011 16:20

Fort III
Het terrein waarop de batterij gelegen is, is toegankelijk via een grindpad aan het einde van de Fortstraat. Aan die zijde werd een gedeelte van de gracht gedempt. De gebouwen nl. de kazemat en sergeantenwoning, bleven echter vrij gaaf bewaard, maar in tegenstelling tot Batterij nr. 2 is het poortgebouw verdwenen. Bovenop het oude militaire complex werd in de tweede helft van de 20e eeuw een chalet opgetrokken, waar de naam “Chalet Rozenbroek” gebaseerd op de oude kadastrale benaming van het terrein nu naar refereert. Het chalet werd ooit als dancing gebruikt, thans als woongelegenheid. De kazemat bleef echter ongewijzigd en is nog steeds door een dikke aarden laag bedekt. De huidige toestand correspondeert volledig met de oorspronkelijke opbouw, inclusief behouden ijzer- en schrijnwerk. Tegenover en buiten de gracht ligt de gaaf bewaarde voormalige sergeantenwoning. Deze is bereikbaar via een vaste brug die de vroegere intrekbare vervangt.

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 11 sep 2011 16:26

Het grondplan van Fort III, en tevens dat van de 2 andere forten die rond Dendermonde werden gebouwd.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 11 sep 2011 17:16

In het midden van de dwarsgang een opmerkelijke "steen" in het plafond met de letters "GB", Gouvernement Belge???

Afbeelding

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 11 sep 2011 17:45

De latrine & urinoir

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

De vraag is wel waarom er bovenop een mastodont van een schouw werd geplaatst :roll:

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 11 sep 2011 20:29

De huidige eigenaars van Fort III hebben de intentie om het fort in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen, het te bewonen en de bovenop gebouwde woning te slopen.

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

De oorspronkelijke stalen "blaffeturen" worden behouden ;)

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 17 sep 2011 12:43

Wie heeft er meer informatie over de hier boven beschreven forten? Functie, bezetting en bewapening zowel in vredes- als in oorlogstijd? Gelijkaardige "fortjes" in de rest van België?
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 18 sep 2011 12:32

De Dendermondse forten op Google Maps. Van boven naar onder Fort I, II & III
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
David
Berichten: 32
Lid geworden op: 03 aug 2011 20:00

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door David » 19 sep 2011 23:37

Paddy schreef:Wie heeft er meer informatie over de hier boven beschreven forten? Functie, bezetting en bewapening zowel in vredes- als in oorlogstijd? Gelijkaardige "fortjes" in de rest van België?
Hey Patrick,

In Oudenaarde (Leupegem) ligt ook nog een fort (Kezelfort) uit de Hollandse periode.
Geen idee of dit nog gebruikt is geweest door het Belgische leger.

Mvg,

David

Gebruikersavatar
eaw458
Berichten: 1029
Lid geworden op: 30 mei 2011 08:14
Locatie: York (UK)
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door eaw458 » 20 sep 2011 08:50

Paddy schreef:Wie heeft er meer informatie over de hier boven beschreven forten? Functie, bezetting en bewapening zowel in vredes- als in oorlogstijd? Gelijkaardige "fortjes" in de rest van België?
Ik meen dat Robert Gils van het Simon Stevin Vestingbouwkundig Centrum Vlaanderen daar een paper over gemaakt heeft, die nooit gepubliceerd is. Allicht daar eens aankloppen?

Walter
De achttiendaagse veldtocht, regiment per regiment: http://18daagseveldtocht.be/

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 04 okt 2011 12:06

Zo pas verschenen:

"Vesting Dendermonde - Een kennismaking met haar waardevolle resten" door Aimé Stroobants, kostprijs 7€
Verkrijgbaar in het Museumsecretariaat
Zwijvekemuseum, Nijverheidsstraat 1
Tel. 052-21 30 18
Fax 052-21 47 36
E-mail: musea@dendermonde.be
Open:
ma-vr 9-12 u.
en 13-16 u.

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 05 okt 2011 10:59

Langsheen de Gentsesteenweg bleef het hoofdgebouw bewaard van wat in de volksmond "t Schijf" werd genoemd. Deze statsschietbaan werd in 1909-1910 opgericht om tegemoet te komen aan de de verbeterde infanteriegeweren, er kon vanaf dan gevuurd worden tot afstanden van 200 meter. De gemetselde "bunkers" van waaruit de schietschijven bediend werden zijn in de achterliggende velden nog waarneembaar. De schietstand werd gebruikt door de Burgerwacht, leger, Rijkswacht, politie & Brandweer.
Vanuit het centrale gedeelte werd er gevuurd, de twee zijvleugels deden dienst als wachtzaal.
Na de Eerste wereldoorlog kwam het gebouw in privéhanden en werd het verbouwd tot drie burgerwoningen.

De Stadsschietbaan pre 1914

Afbeelding

Huidige toestand

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Drackx
Berichten: 440
Lid geworden op: 01 jun 2011 10:52

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Drackx » 05 okt 2011 14:08

Over uitgebreid gesproken....
In deze topic is weer heel wat moeite gestoken
maar het is dan ook echt de moeite...
Allerbeste groeten,
Filip

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 07 okt 2011 13:07

Aan de hoofdingang van de voormalige schietbaan staat (stond) een bloempot die mij van in den beginne deed denken aan een "tulipe" (= het koperen kokertje op de shako van officieren waarin de pluim stak). Bij nader onderzoek bleken er geen aanwijzingen te zijn die dit vermoeden konden bevestigen. Op oude prentkaarten is (zijn) deze jardinières nergens te bespeuren.

Afbeelding
Afbeelding

Op de binnenkoer vond ik een tweede exemplaar terug.

Afbeelding

Met aan de voet 2 gekruiste kanonnen :)

Afbeelding

PS. In 2002 deden wij hier verbouwingswerken zo had ik wat meer mogelijkheden dan de doorsnee voorbijganger. Een tijdje later is Maria, de bewoonster van het middendeel van het bouwwerk, verhuist naar een bejaardentehuis en mochten wij opnieuw opdraven om ingrijpende verbouwingen te doen in de woning. Wat de nieuwe eigenaar met de jardinières gedaan heeft weet ik spijtig genoeg niet.
Tijdens de verbouwingen moesten wij in de toenmalige Mess-Officieren twee zuilen afbreken, gemaakt in gemarmerd gips, deze sieren u mijn hall :lol: (met toestemming van de eigenaar ;) )

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 09 okt 2011 11:09

Na de val van Napoleon en na 1814 ontstaat onder impuls van de Graaf van Wellington de zogenaamde Wellington-Barrière tegen Frankrijk.
Te Dendermonde wordt een groot bouwprogramma opgestart in 1816, waarbij Dendermonde van de grond af opnieuw wordt opgebouwd. De stad wordt een gebastionneerde vesting met 11 bastions, 6 ravelijnen en een bruggenhoofd over de Schelde.
Een aantal militaire gebouwen wordt opgetrokken: naast twee poorten, een arsenaal en een kazerne, ook een bomvrij arsenaal, een bomvrije kazerne en enkele bomvrije kruitmagazijnen.

Het bomvrij arsenaal op de Zuidlaan dateert van ca. 1820-1825. Het niet bomvrij arsenaal bevond zich tot 1914 achter het gerechtshof. Het gebouw werd vermoedelijk ontworpen door kapitein-ingenieur C. Alewyn, die ook de stadspoorten ontwierp. Het arsenaal was aan de vestingkant beschermd door twee bastions en was ingeplant op een deel van het terrein dat toebehoorde aan de afgeschafte Abdij Mariëntroon. De rest van het terrein werd ca. 1850 in beslag genomen door het Maricolenklooster.
Het arsenaal is dwars ingeplant op de Zuidlaan en is een monumentaal bakstenen gebouw op een rechthoekige plattegrond (ca. 34 x 16 m). Bovenaan is het volledig bedekt met aarde en begroeid met gras en struikgewas.
Op het gelijkvloers treft men 5 grote zalen aan van 15 x 6,30 m met een nuttige hoogte van 5,75 m. Het plafond bestaat uit zware eikenhouten balken in perfecte staat van bewaring. De dikte van de tussenmuren bedraagt 120 cm, van de langsgevels 64 cm en van de dwarsgevel 2,8 m. De eerste vier zalen werden oorspronkelijk gebruikt voor het bergen van artilleriemateriaal, de laatste zaal was een grote smidse.
De tweede verdieping telt 5 tonvormig gewelfde zalen van 15 op 6,30 m, met een nuttige hoogte van 4,15 m. De eerste zaal herbergde de kanonballen, de drie opeenvolgende artilleriemateriaal en de laatste diende als bergruimte. Daar kon men langs een deurvenster met behulp van hijstoestel zware lasten op- en neerlaten.

Tussen de beide wereldoorlogen heeft men tegen de zuidelijke gevel een woning opgericht die na WO I gebruikt werd door de "sluismeester". Het gebouw was dan bekend als sluishuis. Doordat dit arsenaal gedurende 160 jaar als stapelplaats fungeerde, bleef het tot op heden in een zo goed als originele vorm bewaard. Als arsenaal is het voor onze gewesten een vrij uniek gebouw voor deze periode. Het is ongetwijfeld één van de kroonstukken van het historische en militair bouwkundig erfgoed van onze gewezen vesting- en garnizoenstad.

Bron,http://www.dendermonde.be/product.aspx?id=1931

Afbeelding

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 18 okt 2011 10:06

De Infanteriekazerne

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 21 okt 2011 10:58

Lunet 4-5

Tussen de Mechelse en de Brusselse poort vinden we de voormalige Lunet 4-5. In 1972 werd hier het zwembad Olympos gebouwd, de lunet werd op 4 december 2003 beschermd als monument.

Afbeelding

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 12 nov 2011 11:54

De kazerne in betere tijden.

Afbeelding

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 21 nov 2011 07:20

Paddy schreef:Langsheen de Gentsesteenweg bleef het hoofdgebouw bewaard van wat in de volksmond "t Schijf" werd genoemd. Deze statsschietbaan werd in 1909-1910 opgericht om tegemoet te komen aan de de verbeterde infanteriegeweren, er kon vanaf dan gevuurd worden tot afstanden van 200 meter. De gemetselde "bunkers" van waaruit de schietschijven bediend werden zijn in de achterliggende velden nog waarneembaar. De schietstand werd gebruikt door de Burgerwacht, leger, Rijkswacht, politie & Brandweer.
Vanuit het centrale gedeelte werd er gevuurd, de twee zijvleugels deden dienst als wachtzaal.
Na de Eerste wereldoorlog kwam het gebouw in privéhanden en werd het verbouwd tot drie burgerwoningen.
Afbeelding

Afbeelding

Fotos,http://blog.seniorennet.be/jp_dendermonde02/
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 14 dec 2011 07:25

Paddy schreef:Lunet 4-5

Tussen de Mechelse en de Brusselse poort vinden we de voormalige Lunet 4-5. In 1972 werd hier het zwembad Olympos gebouwd, de lunet werd op 4 december 2003 beschermd als monument.

Afbeelding

Afbeelding
Dezelfde plaats in de jaren '50 van vorige eeuw

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 09 apr 2012 12:15

De Mechelse Poort (1822) situeert zich aan de Leopold II laan nabij het kruispunt met de Noordlaan en de Mechelsesteenweg.


Restauratie

De Mechelse Poort onderging een grondige restauratie van april 2001 tot februari 2003, met plechtige inhuldiging op donderdag 23 oktober 2003.
Het restauratiedossier kende een lange voorgeschiedenis. De studieopdracht voor de restauratie van de Brusselse poort werd in 1973 gegeven aan het architectenbureau Van Severen. Omdat de bouwfysische toestand van de Mechelse poort al niet veel beter was, stelde het bureau voor om de restauratie van de stadspoorten gezamenlijk aan te pakken.

Een voorontwerpnota (1980) uitgaande van het architectenbureau gaf een inventaris van de oorspronkelijke verdedigingsgordel rondom beide stadspoorten, de beschrijving van de erbarmelijke toestand der poorten, een voorstel tot restauratie en tot herwaardering van de omgeving. De kostprijs werd toen geschat op 10 miljoen Belgische frank per poort. Het stadsbestuur nam daarop de beslissing om zowel de Mechelse als de Brusselse poort te restaureren en subsidiegelden voor beschermde monumenten aan te vragen.
Het restauratiedossier kon slechts volop doorgaan nadat de poorten werden geklasseerd als monumenten. Op 7 december 1983 werd de Mechelse poort beschermd als monument (inclusief de resten van de buitenpoort en de militaire kazematten). Op 24 juni 1993 werd uiteindelijk de Brusselse poort beschermd als monument.

Op aanraden van Monumenten en Landschappen werd de draagstructuur van de Mechelse poort grondig onderzocht. Het laboratorium Reyntjes (KUL) kwam tot de bevinding dat de funderingen nog in goede staat verkeren. Door het gunstig resultaat van het vooronderzoek konden overbodige restauratie-ingrepen worden vermeden. Na herwerking van het oorspronkelijk dossier werd het definitieve uitvoeringsontwerp door de gemeenteraad goedgekeurd op 20 januari 1998. Een restauratiepremie werd toegekend en de werken werden toegewezen aan nv Verstraeten & Vanhecke. Ze startten op 30 april 2001 en werden voorlopig opgeleverd op 4 februari 2003.

De restauratie bestond voornamelijk uit het demonteren van de bogen. De poorten werden vervolgens heropgebouwd waarbij de sterk beschadigde stenen werden vervangen door stenen afkomstig van dezelfde groeve. De poorten zijn samengesteld uit een massieve bakstenen kern, een bekleding in kalkzandsteen (Gobertange) en een boogconstructie (kop en sierlijsten) in blauwe hardsteen (Doornikse kalksteen).

Bron,http://www.dendermonde.be/product.aspx?id=3585

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 09 apr 2012 13:58

De Mechelse Poort in betere en slechtere tijden.

Afbeelding

Het traject dat men moest volgen om voor 1909 Dendermonde binnen of buiten te komen.

Afbeelding

Zicht op de poort van in de stad. Links en rechts de wachtlokalen en de taluds om op de vestingen posities in te nemen. Op de achtergrond de brug (1) en het kruitmagazijn (2)

Afbeelding

Afbeelding

De brug toen en nu (1)

Afbeelding

Detail van het kruitmagazijn (2)

Afbeelding

Afbeelding

De tweede brug (3)

Reeds vanaf 1881 drong het stadsbestuur er bij het Departement van Oorlog op aan een gedeelte van de vestingen te mogen dempen om een kortere en rechte doorsteek te maken tussen de verschillende hoofdstraten. Men argumenteerde dat er dagelijks gemiddeld 450 voertuigen door de stadspoorten kwamen wat o.a. voor verkeersproblemen zorgde. In 1909 werd de stad open verklaard en werden aan de 3 stadspoorten doorsteken gerealiseerd.

Afbeelding

De doorsteek naar de Mechelse Steenweg, op de achtergrond het nog bestaande café "Den Blauwe Steen"

Afbeelding

Dezelfde plaats nu, en er passeren hier per dag meer dan 450 voertuigen ;)
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 09 apr 2012 17:12

Paddy schreef: Reeds vanaf 1881 drong het stadsbestuur er bij het Departement van Oorlog op aan een gedeelte van de vestingen te mogen dempen om een kortere en rechte doorsteek te maken tussen de verschillende hoofdstraten. Men argumenteerde dat er dagelijks gemiddeld 450 voertuigen door de stadspoorten kwamen wat o.a. voor verkeersproblemen zorgde. In 1909 werd de stad open verklaard en werden aan de 3 stadspoorten doorsteken gerealiseerd.
De Vesting Dendermonde werd, tegen het advies van generaal Brialmont, door het Koninklijk Besluit van 20 april 1906 gedeclasseerd en "open" verklaard. De voornoemde doorsteken werden in de periode 1906-1909 gerealiseerd.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 09 apr 2012 18:02

Paddy schreef: Ik ben nog altijd op zoek achter de eenheden die na 1918 de Dendermondse kazerne bevolkte.
Op 12 mei 1936, na meer dan 15 jaar aanslepende onderhandelingen, kon de stad circa 72 ha. krijgsgronden verwerven. tegelijkertijd bleef men zich eveneens inspannen om opnieuw een garnizoen binnen de muren te krijgen. Hieraan werd aanvankelijk geen gehoor gegeven, maar met het oog op de snel verslechterende toestand in Europa, kazerneerde de militaire overheid op 22 mei 1939 opnieuw legereenheden van het 13de Artillerieregiment te Dendermonde. De kort daarop volgende mobilisatie versnelde de heringebruikname van een reeks militaire gebouwen. Op 1 juni 1939 deed de 2de Groep Zware Spoorwegartillerie, onder leiding van majoor Magis, zijn intrede. Het nieuwe garnizoen werd op 25 juni plechtig ingehuldigd en door het stadsbestuur van nieuwe trommels voorzien. In april 1940 werd deze legerafdeling vervangen door een bataljon Grenadiers van het 4de Grenadiersregiment, onder bevel van majoor Currinckx. Ze verlieten als laatste Belgische eenheid op 10 mei 1940 Dendermonde. Hun vertrek betekende het definitieve einde van het lokale garnizoen.
Bron, "Vesting Dendermonde - Een kennismaking met haar waardevolle resten" door Aimé Stroobants (zie hoger)
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 10 apr 2012 11:58

Afbeelding

Reconstructie van het gebied rondom de Mechelse Poort:

1) De eerste brug bij het verlaten der stad.
2) Het kruitmagazijn.
3) De tweede brug.

Afbeelding

In de periode 1853-55 werd de spoorweglijn Dender & Waas, de verbinding tussen Dendermonde, Lokeren en St-Niklaas, aangelegd.
Op (4, foto hierboven) werd de vestingwal doorbroken en de gracht gedeeltelijk gedempt. Om verzakkingen van de vestingwal tegen te gaan werd een bekledingsmuur gemetst.
Op (5, foto's hieronder) moest de spoorweg via een brug de natte gracht oversteken. De bekledingsmuur beschermde de face van bastion III.
6) De in 1909 gerealiseerde doorsteek


Afbeelding

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 11 apr 2012 09:16

De Brusselse Poort

Afbeelding

Beschermd als landschap bij BSG van 30.11.1942 en als monument bij MB van 24.06.1993.

De Brusselse Poort vormt nu de ingang van het in 1940-1941 aangelegde stadspark, en is met de Mechelse Poort één van de twee resterende poorten van de vesting Dendermonde in de Wellingtonbarrière, op de plaats van de middeleeuwse stadspoort.

De oorspronkelijke Brusselse Poort, al vermeld in de 1295-1296 als één van de vier stadspoorten van de ommuurde en omwalde stad, bevond zich ten zuidoosten van de stad aan de Brusselsestraat, de uitvalsweg naar Brussel. In de tweede helft van de 14de eeuw, onder het bestuur van Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, werd de stadsversterking verstevigd en uitgebreid. Deze poort werd herbouwd in 1402-1403, na de vernieling tijdens het Gentse beleg in 1380. De poort werd opnieuw beschadigd bij de belegering van 1584 en hersteld in het eerste kwart van de 17de eeuw. In 1708 werden de stadsversterkingen heropgebouwd volgens de principes van maarschalk Vauban. Onder Jozef II werd de vesting Dendermonde geslecht en in 1822 werd de in oorsprong middeleeuwse stadspoort gesloopt en vervangen door een nieuwe poort. Onder het Hollandse bewind maakte de nieuwe vesting Dendermonde namelijk deel uit van de Wellingtonbarrière, gerealiseerd onder leiding van Engelse en vooral Hollandse ingenieurs tussen 1816 en 1830 als grensverdediging van de geallieerden (Groot-Brittannië en Nederland) tegen Frankrijk. De vesting Dendermonde kwam tot stand tussen 1822 en 1830 onder leiding van de Nederlandse kapitein-ingenieur Cornelis Alewyn. De vesting was voorzien van een gebastioneerde omwalling met elf saillanten, de meeste met bastions, waardoor 11 fronten gevormd werden, en vier identieke poorten. Op de terrepleinen van de bastions werden militaire gebouwen opgericht zoals bomvrije kruitmagazijnen en een laboratorium.

In 1822 werd de huidige Brusselse Poort bij front 5-6 gebouwd naar ontwerp van de kapitein-ingenieur Cornelis Alewyn. Voor de poort lag een ravelijn dat de poort aan de veldzijde moest dekken. De straatweg verliet de vesting over bruggen met een ophaalbaar gedeelte en maakte een bocht in het ravelijn. De oorspronkelijke stadspoort bestond uit een binnenpoort met ophaalmechanisme, een binnenbrug met pijlers van baksteen en arduin. In het met water omgeven ravelijn stond een bomvrij kruit- en munitiemagazijn, een buitenpoort van baksteen en arduin op de zuidwestzijde van het ravelijn en een buitenbrug met pijlers van arduin en baksteen. De twee bruggen waren voorzien van een houten wegdek, vernield in september 1914. In 1933-1934, bij de aanleg van een betonnen viaduct over de spoorweg, verdween een gedeelte van de vestinggracht en werd een gedeelte van de ravelijn afgesneden, de buitenpoort en buitenbrug werden afgebroken en de aarden stadswallen werden geruimd. In 1940-1941 werd het ravelijn heringericht tot stadspark. Met een deel van de arduinen brugpijlers van de buitenbrug bouwde men in de jaren 1950 een pergola.

In de jaren 1950 werd het stadspark aangelegd. De binnenbrug werd hersteld en voorzien van een bakstenen leuning en stenen brugdek.

De Brusselse Poort onderging een grondige restauratiebeurt naar ontwerp van architectenbureau Van Severen onder leiding van nv Verstraeten & Vanhecke in 2002.

De poort werd aanvankelijk geflankeerd door twee bakstenen keer- of profielmuren en aan de straatzijde met twee wachtlokalen. De Brusselse Poort bewaart nog de binnenpoort en één van de ijzeren tegengewichten, ook een groot gedeelte van het ravelijn en het kruit- en munitiemagazijn tegenover het uiteinde van de binnenbrug bleef bewaard.

De huidige poort is de oorspronkelijke binnenpoort van 1822. Massieve bakstenen kern bekleed met kalkzandsteen, herkomstig van het puin van de abdij van Affligem, en met verwerking van arduin voor de boogomlijsting, sierlijsten en hoofdgestel. Opgetrokken als een triomfboog in neoclassicistische stijl met een licht uitspringende brede rondboogvormige doorgang gevat in een arduinen omlijsting met voluutvormige sluitsteen, rustend op een doorlopende kordonlijst. Bekronend klassiek entablement bestaande uit een architraaf, een fries versierd met trigliefen, een kroonlijst met klossen en nog een centrale deksteen. Bewaard smeed- en gietijzeren ophaalmechanisme van het type Bélidor, met twee tegengewichten voor de inmiddels verdwenen houten ophaalbrug, in de jaren 1950 vervangen door een bakstenen brug.

bron,https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ ... lict/48864
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 11 apr 2012 10:35

De Brusselse Poort, huidige toestand.

1) De binnenpoort
2) De brug
3) het kruitmagazijn

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Het kruitmagazijn voor de restauratie (boven) en na de restauratie met een paar bekende gezichten (onder)

Afbeelding

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 13 apr 2012 10:30

Schematische reconstructie van de Brusselse Poort pre 1914.

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

1) De binnenpoort met wachtlokalen.
2) De gedeeltelijke ophaalbare binnenbrug.
3) Het kruitmagazijn
4) De buitenpoort
5) De gedeeltelijke ophaalbare buitenbrug.

Afbeelding

6) De baan richting Sint-Gillis-Dendermonde, Lebbeke en Brussel.

Afbeelding

7) De weg naar het spoorwegstation.

Afbeelding

8) De rond 1909 gerealiseerde "doorsteek" naar het station.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 16 apr 2012 13:52

In de garnizoenen waren de eenheden (vooral deze van de infanterie) onderworpen aan een gedwongen plaatselijke dienst, die niet alleen eisen stelde aan de troepen maar eveneens aan de burgerlijke bevolking en dit op een wijze die wij ons nog onmogelijk kunnen voorstellen.
Deze dienst was gebaseerd op een reglement dat uit 1818 dateerde en waaraan men pas in 1856 de eerste versoepeling aanbracht.
Enkele van de belangrijkste bepalingen hieruit waren:
-De troepen moeten niet alleen de wacht optrekken bij de militaire gebouwen maar eveneens bij de stadspoorten alsook bij de verschillende openbare gebouwen (gevangenissen, provinciaal bestuur enz.)
-Op een centraal punt bevond zich een hoofdwacht dier er speciaal instond voor de handhaving van de orde en rust. Alle personen die gearresteerd werden wegens het verstoren van de rust dienden naar deze hoofdwacht gebracht te worden.
-De opening en sluiting der stadspoorten waren toevertrouwd aan de hoede van de militairen en door hen uitgevoerd. De tamboers van de wacht bestegen de wal en trommelden voor de opening of sluiting. De sleutels van de poorten werden bewaard op de hoofdwacht.
-Ook de dagelijkse wapenschouw was aan een onveranderlijk ceremonieel onderworpen.
-De taptoe werd eveneens door de militairen geregeld.
-De wacht werd aangevuld door een rondedienst en patrouilles die de stad en de wallen inspecteerden. Ze hadden een uitgebreide macht, zowel op burgerlijk als op militair vlak.
Bron, Geschiedenis van het Belgische Leger, Deel I, van 1830 tot 1919, blz. 154

Afbeelding

Zeker tot het einde van de jaren '60 deed de huidige Dienst voor Toerisme onderaan in het Dendermondse stadhuis dienst als politiebureel. De oudere Dendermondenaars spraken steevast van "de wacht", was dit een verwijzing naar zijn 19é eeuwse functie?
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 16 apr 2012 16:50

Paddy schreef:
I
Deze dienst was gebaseerd op een reglement dat uit 1818 dateerde en waaraan men pas in 1856 de eerste versoepeling aanbracht.
Het oude reglement kan via Google.books volledig gelezen worden. Het werd in 1827 te Gent gedrukt en gebruikt door een soldaat uit Roeselare ;) Het geeft tevens een mooi beeld van het dagelijks leven van onze piotten in het pas opgerichte Belgische leger.

Gids voor de onderofficieren en kaporaals van de infanterie,http://books.google.be/books?id=Rv5bAAA ... &q&f=false
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 17 apr 2012 14:48

De Gentse Poort

Op de plaats van de Steenpoort, in 1782 op bevel van Jozef II afgebroken, werd in 1824 de Gentse of Appelse Poort gebouwd. Ook hier trokken soldaten de wacht op, net zoals aan de andere stadspoorten. Op het middaguur werd de wacht met veel vertoon afgelost.
Ze droeg aan de stadszijde een sluitsteen in de vorm van een ramskop. In augustus 1914 werd de bovenkant van de poort, die diepe scheuren vertoonde, afgebroken door het Belgische leger omdat ze gevaar opleverde voor passerende militaire konvooien. Uiteindelijk verdween deze poort in 1916 volledig uit het Dendermondse straatbeeld. De sluitsteen kwam in de museumcollectie terecht. In 1994 werd hij verwerkt in een sober monument dat geplaatst is op de plaats waar eens de Gentse Poort stond.

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

De in 1910 gerealiseerde doorsteek

Afbeelding

Het in 1994 geplaatste monument en zijn positie (onder)

Afbeelding

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 17 apr 2012 16:57

Afbeelding

De gestutte Gentse Poort. In het midden herkent men duidelijk de ramskop.

Afbeelding

Afbraakwerken uitgevoerd door het Belgische leger in augustus 1914.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 18 apr 2012 11:01

Paddy schreef:
Paddy schreef: Ik ben nog altijd op zoek achter de eenheden die na 1918 de Dendermondse kazerne bevolkte.
Na de oorlog bestond de bezetting van het lokale garnizoen nog slechts uit één bataljon van het 24ste Linieregiment. Toen dit regiment in 1922 samen met het 2de Legerkorps werd afgeschaft, deed de kazerne dienst als reservedepot, waar gedurende een korte tijd nog 200 tot 300 reservisten verbleven. De Mechelse kazerne werd omgevormd tot divisionair depot van de 1é Legerafdeling. Op 10 april 1923 vertrokken de laatste garnizoenssoldaten naar het Roergebied, waar ze deel zouden uitmaken van het Belgische Bezettingsleger.
Bron, "Vesting Dendermonde - Een kennismaking met haar waardevolle resten" door Aimé Stroobants (zie hoger)
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoen- en vestingstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 20 apr 2012 08:42

Militair hospitaal

Het voormalig Militair Hospitaal is een volledig ommuurd beeldbepalend complex dat zicht in het centrum van Dendermonde, tgov. De Sint-Gillis-binnenkerk en palend aan het Heldenplein situeert. Door het eenvormige materiaalgebruik, rode baksteen met gesinterde baksteen, werd een visuele en beeldbepalende éénheid gecreëerd met de huizenrij in de aanpalende Zwijvickstraat.

De huidige 19de -eeuwse gebouwen gaan terug op een lange geschiedenis. Volgends de overlevering situeerde zich hier eertijds het in 1214 opgerichte Sint-Gillishospitaal alwaar de eerste abdij van Zwijveke tussen 1223-1228 werd gevestigd vooraleer ze verhuisde naar de Zwjivekekouter buiten de stadswallen. Door een ‘ruiloperatie’ werd er vervolgens de parochiezetel van Zwijveke, het latere Sint-Gillis-Zwijveke, in ondergebracht en een gedeelte van de gebouwen ter beschikking gesteld aan een aantal vrome vrouwen, begijnen, later opgevolgd door kluizenaressen. De gebouwen van deze ‘Cluyse’ werden in 1663-1664 in gebruik genomen door de kloostergemeenschap van de Maricolen. Het klooster werd in 1798, na de Franse Revolutie, afgeschaft. Het voormalige complex werd nadien toegewezen aan de Burgerlijke Godshuizen die er een krankzinnigengesticht in onderbrachten. Na de heroprichting van de orde van de Zusters Maricolen in 1829 namen zij de leiding van dit gesticht op zich. De zusters verlieten in 1850 de oude kloostergebouwen voor nieuwe in de Brusselsestraat en werden opgevolgd door de Broeders van Liefde.

Onder druk van de gewijzigde wetgeving beslisten de Burgerlijke Godshuizen in 1858 om het krankzinnigengesticht te saneren en een nieuw complex te bouwen naar een ouder plan getekend door architect Jan-Baptist Segers (1751-1933) naast de oude kloostergebouwen.

Jan-Baptist Segers stadsbouwmeester en docent aan de Dendermondse tekenschool, de voorloper van de Academie voor Schone Kunsten, was als landmeter en architect actief. In deze hoedanigheid tekende hij figuratieve kaarten bestemd voor openbare werken en ontwierp hij tal van privéwoningen en openbare gebouwen.

In 1863 werd de eerste steen gelegd van dit project, maar twee jaar later diende men bij gebrek aan middelen de werken reeds te staken (Zwijvickstraat nr.8). In 1866 beval de overheid de sluiting van de instelling. De onafgewerkte gebouwen werden in 1867 door de staat aangekocht met de bedoeling er een krijgshospitaal in onder te brengen. Deze vleugels deden hoofdzakelijk dienst als ziekenzalen.De volgende jaren werd het complex vergroot met verblijfplaatsen voor de directeur, apotheker, geneesheer, zalen, bezoek- en ontvangstzaal e.d. (Zwijvickstraat nr. 6) op de plaats van het inmiddels afgebroken voormalige Maricolenklooster. Sinds 1887 controleerden de Zwartzusters van Dendermonde de dienst in de ziekenzalen en de keuken. Het krijgshospitaal werd tijdens WOI slechts licht beschadigd en tijdelijk gebruikt als noodwoning.

Na WOI verloor het krijgshospitaal zijn bestemming. In 1926 werden de gebouwen toegewezen aan de Rijksscholen. Tijdens WOII diende men de gebouwen ter beschikking te stellen aan de geallieerde troepen, waarbij de gebouwen veel schade opliepen. Het complex doet thans dienst als schoolgebouw voor het gemeenschapsonderwijs, sinds 1991 gekend als Middenschool Zwijveke. De onderwijsinstelling betrekt eveneens de aanpalende gebouwen van het voormalige textielfabriek Philips-Glazer en La Termondoise aan de Brusselsestraat en de Leopold II laan. Dit beschermingsdossier heeft enkel betrekking op de gebouwen van het voormalige Militaire Hospitaal.

Bron,http://www.dendermonde.be/product.aspx?id=3587

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoenstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 10 sep 2012 19:01

Paddy schreef:De Infanteriekazerne

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
De Kazerne is in verschrikkelijke slecht staat daar vraag ik de leden van ons forum om aan volgend bericht aandacht te besteden:
Iemand uit de archiefdienst vraagt om de petitie in verband met het behoud van de kazerne door te sturen. Bij deze doe ik dat.
Geheel vrijblijvend natuurlijk! Ze vraagt ook het door te sturen aan vrienden en kennissen.
Je surft naar http://www.reddekazerne.be en je komt op de site van de patrimoniumraad.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoen- en vestingstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 13 okt 2012 11:21

Aan de De Bruynkaai is er een bouwwerk, monument of hoe je het ook noemen wil. En ik durf wedden dat er zich al veel mensen afgevraagd hebben: "wat is dat voor iets?????".
Het is de reconstructie van wat in het vestingsjargon een “monnik” wordt genoemd. Het water in de vestingen werd op peil gehouden door middel van een sluizensysteem, daarom werd op de plaats waar de vestingen aansloten op de Dender een “beer” gebouwd. Deze keermuur was voorzien van een sluis en bovenaan afgewerkt met een zeer scherpe rug en bekroond met twee monniken. Deze obstakels werden geplaatst om te voorkomen dat de dam werd gebruikt als middel om de gracht over te steken.

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoen- en vestingstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 19 okt 2012 16:55

"Den Biër"aan de overkant van de Dender was er ter hoogte van de vestingen geen dijk. Hij was hier plaatselijk vervangen door een stevig gemetste waterkeringsmuur of "beer", waaraan deze plaats zijn naam dankt. Deze muur was voorzien van een sluis en bovenaan afgewerkt met een scherpe rug zodat belegeraars bijna onmogelijk aan de overkant konden komen, om dit volledig onmogelijk te maken werd de "beer" bekroond met een "monnik".
Nu het wandelpad (dijk) achter het Rijks Administratief Centrum

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoen- en vestingstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 20 okt 2012 10:58

Te Grembergen in de Gauweg vinden wij een gebouw en terrein dat ons doet vermoeden dat het ooit een militaire functie had. Na de bevrijding van Dendermonde (4 september 1944) werd dit terrein door het Britse leger gebruikt als brandstoffendepot. Over de functie pre 1940 ontbreekt momenteel alle informatie.

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Grenadier
Berichten: 755
Lid geworden op: 29 mei 2011 21:02

Re: Garnizoen- en vestingstad Dendermonde

Bericht door Grenadier » 20 okt 2012 16:44

Kleine aanvulling, "den aa gaaweg" is sinds de fusie de Steenweg van Grembergen geworden.

Groetjes,

Wim2
Remember Brave Little Belgium

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Garnizoen- en vestingstad Dendermonde

Bericht door Paddy » 19 mei 2013 11:58

Een tekst op de omheiningsmuur van de kazerne die ik maar niet ontcijferd krijg :evil:

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Plaats reactie

Terug naar “Belgische Forten, bunkers & stellingen”