De nieuwe helikopter NH90

Moderators: Exjager, piot1940, Bram1940

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

De nieuwe helikopter NH90

Bericht door Paddy » 25 jun 2012 21:08

25/06/12 17:21:45
De nieuwe helikopter NH90

In 1983 begonnen vier NAVO-landen (Frankrijk, Nederland, Duitsland en Italië) plannen te maken om een middelzware helikopter te ontwikkelen. Acht jaar later ondertekenden ze een akkoord waarmee ze concrete gestalte gaven aan het project NH90: NATO Helicopter for the 90's.

Ze richten een consortium op om het toestel te produceren en de NAVO stelt een charter op zodat ook andere landen tot het programma kunnen toetreden.

België gaat akkoord op 25 oktober 2006 en na een beslissing van de Ministerrraad ondertekent het op 18 juni 2007 een bestelcontract voor acht toestellen. Vier helikopters zullen dienst doen bij de marine, waar ze de Sea King vervangen. Vier andere zullen transporttaken vervullen. De NAVO-marineversie zal dienen voor steunopdrachten op zee, hulp aan de bevolking en search-and-rescue-opdrachten. De transportversie ondersteunt vredesoperaties of interventies bij natuurrampen of humanitaire hulp.

Beide al bestaande versies hebben enkele kenmerken gemeen: een computergestuurd vliegsysteem, de mogelijkheid om 's nachts te vliegen, een nooddrijfsysteem waarmee het toestel veilig op zee kan landen en plaats voor twaalf brancards in de cabine. Andere bijzondere eigenschappen voor de transportversie: crashbestendige zetels, bescherming tegen vijandelijk vuur en infrarode maatregelen tegen detectie. De marineversie beschikt over een Forward Looking Infra Red-systeem om voorwerpen op het water op te sporen en te identificeren, en een zoeklicht.

Bron,http://www.mil.be/def/news/index.asp?LAN=nl&ID=3393
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: De nieuwe helikopter NH90

Bericht door Paddy » 25 jun 2012 21:10

De nieuwe helikopter NH90

Joint Support Helicopter Program. Contract voor acht (+ twee optionele) NH90 helikopters ter vervanging van de hoogbejaarde Sea King, de NH90 komt eraan!

Internationaal kader:
In 1983 hadden vier NAVO landen (Frankrijk, Nederland, Duitsland en Italië) gelijklopende behoeften aan een 'medium size helicopter'. Na een lange studie fase, werd in 1991 door die vier landen een akkoord (General MoU) ondertekend voor de gezamenlijke ontwikkeling van deze helikopter (NH90 - Nato Helicopter for the 90's) in twee versies, een transportversie en een maritieme versie.
De realisatie van dit ambitieuze programma werd toevertrouwd aan NAHEMO (NATO Helicopter Design and Development,
Production and Logistics Management Organization), een NAVO organisatie opgericht op basis van Art 9 van het NAVO-Verdrag. NAHEMO heeft als taak de ontwikkeling, de productie en de logistieke ondersteuning (In-Service Support - ISS) van de NH90 te verzekeren en te garanderen dat de helikopter beantwoordt aan de operationele behoeften van de vier stichtende landen. De praktische uitvoering hiervan werd toevertrouwd aan NAHEMA, het NATO Helicopter Management Agency. Dit agentschap is gevestigd in Aix-en-Provence (Frankrijk) en bestaat actueel uit ongeveer 50 personen. Langs de kant van de industrie werd NHIndustries (NHI), een consortium van Eurocopter France, Eurocopter Deutschland, Agusta (Italië) en Fokker (Nederland) opgericht. Dit consortium is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de productie van de NH90 helikopters. Het NATO Charter betreffende de oprichting van NAHEMO voorziet in de mogelijke toetreding van andere landen tot het NH90 programma. Hiervan werd een eerste maal gebruik gemaakt door Portugal in 2001.
In België besliste de Ministerraad op 20 juli 2005 om in het kader van de grote investeringsprogramma's voor Defensie onder andere de aanschaf van tien multifunctionele helikopters te weerhouden.
Het 'Joint Support Helicopter Programma' werd opgestart in de zomer van 2005. Na een initiële prospectie werd voorgesteld dit programma te realiseren in het kader van een internationale Europese samenwerking en toe te treden tot NAHEMO.
Eind 2005 gaf de Ministerraad haar goedkeuring om de aankoop van tien multifunctionele NH-90 helikopters via NAHEMA voor te bereiden. De keuze voor dit type helikopter sluit perfect aan bij de wil van Defensie om de internationale samenwerking met onze Europese partners verder te ontwikkelen en op die manier onder andere belangrijke besparingen
te realiseren op de werkingskosten.
Nadat België op 25 oktober 2006 lid geworden was van NAHEMO en de Ministerraad begin 2007 het licht op groen zette voor de uiteindelijke aankoop, werd op 18 juni 2007 het Belgische contract voor acht (+ twee optionele) NH90 helikopters ondertekend door Dhr Michael Weiand, de toenmalige General Manager van NAHEMA, en Mevr Gala Conçalves,
General Manager van NHI.
De toestellen, waarvan vier in een NAVO fregatversie (NFH) en vier (+twee optionele) in een tactische transport versie (TTH), zullen vanaf medio 2011 geleverd worden.
De NFH zal instaan voor de maritieme ondersteuning van de twee nieuwe multifunctionele M-fregatten, voor hulp aan de samenleving en voor (Search And Rescue) SAR-opdrachten. In dit kader zullen deze helikopters trouwens de verdienstelijke Sea Kings vervangen. Ten behoeve van Defensie zal de TTH gebruikt worden tijdens "crisis response" en vredesondersteunende operaties, bij interventies in geval van natuurrampen of bij humanitaire hulp.

De helikopters:
Om onnodige en torenhoge ontwikkelingskosten maximaal te vermijden opteerde België voor de aanschaf van bestaande varianten (MOTS - Military Off The Shelf). Zo werden de Belgische transport- en marine/SAR versie respectievelijk gebaseerd op de Duitse TTH en de Nederlandse NFH).
Tijdens de ontwikkeling van de verschillende versies van de NH90 werd bijzondere aandacht besteed aan een zo groot mogelijke communaliteit tussen de transport en de maritieme versie. Het voordeel hiervan is dubbel: binnen eenzelfde nationale vloot met verschillende versies wordt de logistieke ondersteuning vereenvoudigd en in een internationaal kader ligt onderlinge logistieke steun en samenwerking meer voor de hand. Naast de gemeenschappelijke elementen en uitrustingen hebben beide versies uiteraard eigen, versiegebonden bijzonderheden.

Gemeenschappelijke elementen:
Composiet samenstelling:
De basishelikopter is volledig opgebouwd uit composiet elementen, zowel monolithische als hybride (= met "sandwich"- structuren). Deze samenstelling heeft meerdere voordelen: geen corrosie, onbeperkte levensduur, verminderde kwetsbaarheid, betere vermoeiingseigenschappen, lager gewicht,... Mechanische aandrijving (Motoren, overbrenging en brandstoftoevoer systeem) Alhoewel de NH90 helikopter met twee verschillende motoren leverbaar is (RTM- 322 & GE T700), koos het merendeel van de landen, waaronder België, voor de Rolls Royce Turbomeca RTM-322 motoren. Vluchtcontrole systeem De NH90 is de eerste in serie geproduceerde helikopter die bestuurd wordt met een "Fly-by-wire" systeem. Dit houdt in dat er tussen de stuurorganen in de cockpit en de controle organen van de hoofd- en staartrotor geen mechanische verbindingen zijn. De bevelen van de piloot worden door elektrische verbindingen, gestuurd door verschillende vluchtcomputers, doorgegeven aan de gepaste controle organen.
Automatisch Vlucht Controle Systeem. Naast hun primaire functie, het besturen van de helikopter, staan de verschillende vluchtcomputers ook in voor de navigatiecapaciteiten van de NH90.

Nachtvlucht capaciteit:
Beide versies beschikken over een cockpit die compatibel is met het gebruik van NVG voor nachtvluchten.
Bescherming tegen ijsafzetting Beide versies van de NH90 zijn uitgerust met dezelfde bescherming tegen ijsafzetting.
De combinatie van het Automatische Vlucht Controle Systeem en de bescherming tegen ijsafzetting zorgen ervoor dat de NH90 kan vliegen in slechte weersomstandigheden.

Communicatie middelen:
Beide Belgische versies zijn uitgerust met dezelfde V/UHF en HF radio's.

Nooddrijfsysteem:
Dit systeem laat toe om in geval van technische problemen boven water een veilige landing en evacuatie van de helikopter uit te voeren. De vier NFH toestellen zijn er permanent mee uitgerust, de TTH toestellen kunnen er, in geval van opdrachten boven water, mee worden uitgerust.

Hoist (hijslier):
Beide versies zijn uitgerust met een hoist die in vlucht 270 kg kan hijsen.

Cargo haak:
Met de cargo haak is het mogelijk om lasten extern te vervoeren.

Installatie van draagberries:
Het is mogelijk om binnen in de cabine tot 12 draagberries in te bouwen voor de evacuatie van slachtoffers.

TTH: Troop Transport Helicopter (bijzonderheden eigen aan de versie):
Crash bestendige zetels:
Elk toestel kan achteraan in de cabine uitgerust worden met 16 crashbestendige zetels, waarvan 2 voor de bemanning en 14 voor passagiers.

Bescherming tegen het milieu:
Naast de bescherming tegen ijsafzetting kan de TTH uitgerust worden met zandfilters om te verhinderen dat de motoren beschadigd zouden worden door opvliegend stof, zand en/of steentjes.

Bescherming tegen vijandig vuur:
De TTH is zowel beschermd tegen kleine kalibers en tegen verschillende types luchtdoelmissiles. In de cockpit zorgen speciaal uitgeruste zetels voor de ballistische bescherming van de piloten. In de cabine kan hiervoor een ballistische beschermingskit worden ingebouwd. Om de verschillende types inkomende luchtdoelmissiles te detecteren is de TTH voorzien van een Radar Warning Receiver (RWR), een Missile Launch Detector (MLD) en een Laser Warning Receiver (LWR). Na een detectie kan het elektronische beschermingssysteem automatisch de gepaste tegenmaatregelen afvuren.

Infrarood onderdrukking:
Om de infrarood signatuur van de helikopter te minimaliseren en zo de kans op detectie door vijandige luchtdoelelementen te verkleinen kan de TTH worden uitgerust met een "IR suppressor". Dit zijn aangepaste motoruitlaten die de warme luchtstroom van de motoren vermengen met koelere omgevingslucht. De uitstoot van deze gekoelde uitlaatgassen is daarenboven meer gespreid dan wanneer de klassieke uitlaten zijn gemonteerd.

NFH: NATO Frigate Helikopter (bijzonderheden eigen aan de versie):
European Naval Radar:
De radar is gemonteerd onderaan de helikopter en kan 360° graden bestrijken. Naast detectie, classificatie en identificatie van mogelijke doelen, maakt de radar ook integraal deel uit van het elektronische beschermingssysteem van de NFH.

Dekverankeringssysteem:
Dit systeem verhindert dat de helikopter na het landen op het scheepsdek gaat schuiven en het risico zou lopen om in het water te vallen.

Automatisch plooien van rotorbladen en staartstructuur:
Gezien de beperkte stallingsruimte aan boord van het M-fregat dienen de rotorbladen en de staartstructuur van de helikopter opgeplooid te worden, voordat de helikopter in de scheepshangaar gezet kan worden. Het automatische systeem laat toe deze handelingen in zware zeecondities uit te voeren.

FLIR (Forward Looking Infra Red):
Met de hoog performante FLIR is passieve detectie, classificatie en identificatie van objecten op het wateroppervlak mogelijk. Deze uitrusting is van levensbelang voor de SAR (Search And Rescue) opdracht.

Zoeklicht:
Het "SX16-Nightsun" zoeklicht moet toelaten om operaties bij nacht aanzienlijk te vergemakkelijken.

Datalink 11:
Om de helikopter tijdens de uitvoering van zijn opdrachten toe te laten op een beveiligde manier te kunnen communiceren met het commandoschip is het toestel voorzien van datalink 11.

Besluit:
Met de aanschaf van de NH90 via NAHEMO heeft België zich ingeschreven in een hoog technologische Europese samenwerking. Deze samenwerking levert ons niet enkel een "state-of-the-art" helikopter, maar ook uitgebreide mogelijkheden om binnen een Europees kader in samenwerking met onze partnerlanden, de logistieke ondersteuning van de toestellen te verzekeren.

LtKol Vl SBH D. VANDENBERK, Ir
Maj Vl D. VERBIEST, Ir
MR Sys-A

Bron,http://www.mil.be/aircomp/subject/index ... =11&MENU=0
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gepard
Berichten: 229
Lid geworden op: 29 mei 2011 11:52

Re: De nieuwe helikopter NH90

Bericht door Gepard » 29 jun 2012 19:32

De NHIndustries NH90 in detail:

Walk Around,http://www.primeportal.net/hangar/hans- ... h_mock-up/
2013:Canadian Citizen’s Memorial Campaign in Sicily.
http://www.operationhusky2013.ca/

Bram1940
Mede-Beheerder
Berichten: 1735
Lid geworden op: 29 mei 2011 13:25

Re: De nieuwe helikopter NH90

Bericht door Bram1940 » 29 jun 2012 19:37

Ziet er al redelijk afgeleefd uit binnenin. Hoe lang is dit exemplaar al in dienst (bij de Duitsers blijkbaar)?

Groeten,
Bram.

Gepard
Berichten: 229
Lid geworden op: 29 mei 2011 11:52

Re: De nieuwe helikopter NH90

Bericht door Gepard » 29 jun 2012 20:01

Bij Duitsland in dienst: 2006 (2009 Marine). 18 in dienst (TTH uitvoering).
Bij Nederland in dienst: 2010, ze bleken te zwaar om op hun fregatten te gebruiken en zijn inmiddels aangepast, eind 2011 waren er 5 (NFH uitvoering) in dienst.
België heeft zich voorgenomen er 10 aan te schaffen (6 TTF (Tactical Transport Helicopter) en 4 NFH (NATO Frigate Helicopter) uitvoeringen, van de TTF en NFH zijn er van elk 4 reeds in bestelling, nog geen leveringen.
2013:Canadian Citizen’s Memorial Campaign in Sicily.
http://www.operationhusky2013.ca/

Gepard
Berichten: 229
Lid geworden op: 29 mei 2011 11:52

Re: De nieuwe helikopter NH90

Bericht door Gepard » 30 okt 2012 19:59

Een van de eerste foto's van de Belgische NHI NH90 tijdens de testvluchten.

Afbeelding
2013:Canadian Citizen’s Memorial Campaign in Sicily.
http://www.operationhusky2013.ca/

Plaats reactie

Terug naar “De Luchtmacht”